Плазма пенкало

  • Plasma skin freckle pen

    Пенкало за пеги од кожа во плазма

    Користи технологија за физикална микро празнење во плазмата, просторот за неколку секунди на моментален гас (јаглерод) кожата лошите точки ќе исчезнат трајно, нема крварење, нема десетина анестетик, автоматска дезинфекција, не го оштетуваат дермалното ткиво, минимално инвазивна операција, сега може употреба и салон за убавина или болница на ласерска козметичка машина СО2 за отстранување на лошите точки на површината на кожата, но не и машините за убавина за ласер со јаглерод диоксид